درباره پشتوانه مالی:

  • مبلغ مذکور صرفا ارزیابی اولیه شما از میزان کل موجودی نقدی شما اعم ارزش دارایی های موجود و دارایی های نقد شونده شماست.
  • مبلغ مذکور شامل تمام هزینه های مهاجرت شما اعم از موارد قابل ارائه به سفارت و امور مالی مربوط به روند پرونده مهاجرتی شما می باشد.
  • تمام هزینه های لازم جهت انجام امور مهاجرتی شما در مراحل مختلف و با زمان بندی های متفاوت قابل پرداخت خواهد بود.
  • با ارائه ی اطلاعات فوق به ما، مشاوره های دقیق تری جهت پیدا کردن مسیر مهاجرتی خود دریافت خواهید کرد.