Search
Close this search box.
طرح جدید سطوح مهاجرتی کانادا ۲۰۲۴-۲۰۲۶ | سوگیمتو ویزا

طرح جدید سطوح مهاجرت ۲۰۲۴-۲۰۲۶ کانادا

فهرست مطالب

طبق قانون رسمی مهاجرت کشور کانادا، دولت فدرال این کشور باید در یکم November سال‌های بدون انتخابات، برنامه مهاجرت و طرح سطوح مهاجرت کانادا را اعلام کند. طرح سطوح مهاجرت ۲۰۲۴-۲۰۲۶ به دنبال جذب تازه‌واردان جدید در سه برنامه مهاجرتی اقتصادی، خانوادگی و بشردوستانه است. هدف این برنامه‌ها توسعه اقتصاد کانادا و افزایش نیروی کار، اتحاد خانواده‌ها و کمک به پناهندگان و افراد نیازمند است.

مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا در روز یکم ماه November سال ۲۰۲۳ به طور رسمی طرح جدید سطوح مهاجرت به کانادا ۲۰۲۴-۲۰۲۶ را اعلام کرد. باید توجه داشت که طرح سطوح مهاجرت ۲۰۲۴-۲۰۲۶ پیرو طرح مهاجرت ۲۰۲۳-۲۰۲۵ است.

طبق این طرح کشور کانادا قصد دارد در سال ۲۰۲۴، ۴۸۵ هزار مهاجر جدید، در سال ۲۰۲۵، ۵۰۰ هزار مهاجر جدید و در سال ۲۰۲۶، ۵۰۰ هزار مهاجر جدید جهت زندگی و  اقامت دائم کانادا جذب کند. با توجه به تصمیم‌های دولت کانادا درباره جذب مهاجران جدید، از سال ۲۰۲۶ به بعد، سطح مهاجرت کانادا، بر روی عدد ۵۰۰ هزار ثابت می‌ماند.

اهداف مهاجرتی کانادا

توسعه اقتصاد، بهبود کیفیت مراقبت بهداشتی، کم شدن فشار در بازار مسکن، راه‌اندازی و تکمیل زیرساخت‌ انرژی از اهداف ارائه برنامه مهاجرتی جدید کانادا است. طرح سطوح مهاجرت به منظور رشد اقتصاد و جمعیت کانادا به وجود آمده است. 

زیرمجموعه‌های روش اکسپرس انتری (نیروی کار ماهر فدرال، کلاس تجربه کانادایی و نیروی کار فنی‌حرفه‌ای)، سیاست عمومی اقتصادی فدرال، بیزینس فدرال (استارتاپ و خوداشتغالی)، پایلوت اقتصادی، برنامه مهاجرتی آتلانتیک، برنامه نامزدی استانی، نیروی کار و بیزینس کبک، همگی زیرمجموعه‌‌های برنامه مهاجرت اقتصادی کانادا را تشکیل می‌‌دهند. هدف اصلی این برنامه‌ها، کمک و توسعه اقتصاد کشور کانادا و افزایش جمعیت نیروی کاری ماهر و جوان است.

اسپانسرشیپ همسر، شریک زندگی و پارتنر، فرزند وابسته، والدین، پدربزرگ و مادربزرگ زیر مجموعه‌های برنامه مهاجرت خانوادگی به کانادا را تشکیل می‌دهند. هدف تشکیل این برنامه، اتحاد اعضای خانواده‌ کنار هم است.برنامه مهاجرت افراد حفاظت شده در کانادا و وابستگان خارج از کشور، پناهندگان اسکان داده شده، با کمک دولت، با اسپانسر خصوصی یا ویزای ترکیبی و همچنین ویزای بشردوستانه همگی با هدف حفاظت از افراد نیازمند، پناهندگي در كانادا و برای اهداف بشردوستانه تشکیل شده‌اند.

در جدول زیر طرح سطوح مهاجرت کانادا ۲۰۲۴-۲۰۲۶ و تعداد در نظر گرفته شده برای هر برنامه آمده است:

سال۲۰۲۴۲۰۲۵۲۰۲۶
تعداد کل پذیرش‌‌های اقامت دائم کانادا۴۸۵٬۰۰۰۵۰۰٬۰۰۰۵۰۰٬۰۰۰
کمترین تعدادبیشترین تعدادکمترین تعدادبیشترین تعدادکمترین تعدادبیشترین تعداد
۴۳۰٬۰۰۰۵۳۲٬۵۰۰۴۴۲٬۵۰۰۵۵۰٬۰۰۰۴۴۲٬۵۰۰۵۵۰٬۰۰۰
مهاجرت اقتصادی۲۸۱٬۱۳۵۳۰۱٬۲۵۰۳۰۱٬۲۵۰
کمترین تعدادبیشترین تعدادکمترین تعدادبیشترین تعدادکمترین تعدادبیشترین تعداد
۲۵۰٬۰۰۰۳۰۵٬۰۰۲۶۵٬۰۰۰۳۲۶٬۰۰۰۲۶۵٬۰۰۰۳۲۶٬۰۰۰
مهاجرت خانوادگی به کانادا۱۱۴٬۰۰۰۱۱۸٬۰۰۰۱۱۸٬۰۰۰
کمترین تعدادبیشترین تعدادکمترین تعدادبیشترین تعدادکمترین تعدادبیشترین تعداد
۱۰۵٬۰۰۰۳۱۰٬۰۰۰۱۰۷٬۰۰۰۱۳۵٬۰۰۰۱۰۷٬۰۰۰۱۳۵٬۰۰۰
پناهندگي در كانادا و ویزای بشردوستانه۸۹٬۸۶۵۸۰٬۷۵۰۸۰٬۷۵۰
کمترین تعدادبیشترین تعدادکمترین تعدادبیشترین تعدادکمترین تعدادبیشترین تعداد
۷۵٬۰۰۰۱۱۰٬۵۰۰۷۰٬۵۰۰۹۲٬۰۰۰۷۰٬۵۰۰۹۲٬۰۰۰

دولت کانادا در مهاجرت اقتصادی در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۸۱ هزار مهاجر جدید جذب می‌کند، این رقم ۵۸ درصد هدف سالانه را تشکیل می‌دهد. در سال ۲۰۲۶ این رقم به ۳۰۱ هزار تازه‌وارد و ۶۰ درصد هدف سالانه افزایش می‌یابد.

در شاخه اکسپرس انتری برنامه مهاجرت اقتصادی در سال ۲۰۲۴، ۱۱۰ هزار مهاجر جهت دریافت اقامت دائم کانادا جذب می‌شود و در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ این رقم به ۱۱۷ هزار مهاجر جدید افزایش می‌یابد.

در برنامه نامزدی استانی مهاجرت اقتصادی در سال ۲۰۲۴، ۱۱۰ هزار مهاجر جذب می‌شود و در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ این رقم به ۱۲۰ هزار مهاجر جدید افزایش می‌یابد.

در سال ۲۰۲۴ هدف برنامه بیزینس فدرال (استارتاپ و خوداشتغالی) جذب ۵ هزار مهاجر جدید است. از آنجا که کانادا به کارآفرینان و ایده‌های خلاق و جدید اهمیت می‌دهد و به دنبال ایجاد فضایی گسترده جهت راه‌اندازی استارتاپ در کانادا است؛ بنابراین طبق تصمیم دولت کانادا هدف جذب تازه‌واردان جدید در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ۶ هزار نفر افزایش می‌یابد.

پایلوت اقتصادی شامل برنامه‌ مراقبین، پایلوت کشاورزی-غذایی، پایلوت مهاجرت روستایی و شمالی و پروژه مسیر تحرک اقتصادی است. تعداد مهاجران هدف در پایلوت اقتصادی در سال ۲۰۲۴، ۱۰ هزار نفر است و در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ۱۴ هزار نفر افزایش می‌یابد.

هدف برنامه مهاجرتی آتلانتیک در سال ۲۰۲۴ پذیرش ۶ هزار مهاجر جدید است و در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ این هدف به ۸ هزار مهاجر افزایش می‌یابد.

هدف برنامه مهاجرت خانوادگی به کانادا در سال ۲۰۲۴ پذیرش ۱۱۴ هزار تازه‌وارد است که ۲۴ درصد از کل پذیرش‌ها را تشکیل می‌دهد. در سال ۲۰۲۶ این رقم به ۱۱۸ هزار مهاجر افزایش می‌یابد و همان ۲۴ درصد از کل پذیرش‌ها را تشکیل می‌دهد. 

هدف برنامه اسپانسرشیپ همسر، شریک زندگی و پارتنر در سال ۲۰۲۴، پذیرش ۸۲ هزار مهاجر جدید است و در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ این هدف به ۸۴ هزار نفر افزایش می‌یابد.

در برنامه والدین، پدربزرگ و مادربزرگ در سال ۲۰۲۴، هدف پذیرش ۳۲ هزار مهاجر جدید است و در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ این هدف به ۳۴ هزار نفر افزایش می‌یابد.

تعداد کل مهاجران جدید در برنامه بشردوستانه در سال ۲۰۲۴، ۸۹ هزار مهاجر است که حدود ۱۹ درصد کل پذیرش‌ها را تشکیل می‌دهد.

پناهندگان و افراد محافظت شده در برنامه بشردوستانه قرار دارند.

هدف برنامه بشردوستانه در سال ۲۰۲۶ به ۸۰ هزار مهاجر کاهش می‌یابد که حدود ۱۶ درصد از کل پذیرش‌ها است.

جزئیات طرح سطوح مهاجرتی ۲۰۲۴-۲۰۲۶

پذیرش‌های اقامت دائم کانادا۲۰۲۴۲۰۲۵۲۰۲۶
هدفکمترین تعدادبیشترین تعدادهدفکمترین تعدادبیشترین تعدادهدفکمترین تعدادبیشترین تعداد
۴۸۵٬۰۰۰۴۳۰٬۰۰۰۵۳۲٬۵۰۰۵۰۰٬۰۰۰۴۴۲٬۵۰۰۵۵۰٬۰۰۰۵۰۰٬۰۰۰۴۴۲٬۵۰۰۵۵۰٬۰۰۰
برنامه۲۰۲۴۲۰۲۵۲۰۲۶
برنامه مهاجرتی زبان فرانسه، اقامت دائم خارج از استان کبک
(French-speaking Permanent Resident Admissions outside Quebec)
هدفکمترین تعدادبیشترین تعدادهدفکمترین تعدادبیشترین تعدادهدفکمترین تعدادبیشترین تعداد
۲۶٬۱۰۰۳۱٬۵۰۰۳۶٬۰۰۰

برنامه مهاجرت اقتصادی کانادا

برنامه مهاجرتی کانادا۲۰۲۴۲۰۲۵۲۰۲۶
هدفکمترین تعدادبیشترین تعدادهدفکمترین تعدادبیشترین تعدادهدفبیشترین تعدادکمترین تعداد
نیروی کار ماهر فدرال
(Federal High Skilled)
۱۱۰٬۷۷۰۹۰٬۰۰۰۱۱۶٬۰۰۰۱۱۷٬۵۰۰۹۶٬۵۰۰۱۲۴٬۰۰۰۱۱۷٬۵۰۰۹۶٬۵۰۰

۱۲۴٬۰۰۰

سیاست عمومی اقتصادی فدرال
(Federal Economic Public Policies)
۳٬۰۰۰
بیزینس فدرال (استارتاپ و خوداشتغالی)
(Federal Business)
۵٬۰۰۰۳٬۵۰۰۷٬۰۰۰

۶٬۰۰۰۴٬۰۰۰۸٬۰۰۰۶٬۰۰۰۴٬۰۰۰۸٬۰۰۰
پایلوت اقتصادی
(Economic Pilots):
مراقبین (Caregivers)
پایلوت کشاورزی-غذایی (Agri-Food Pilot)
پایلوت مهاجرت روستایی و شمالی
(Rural and Northern Immigration Pilot)
پروژه مسیر تحرک اقتصادی
(Economic Mobility Pathways Project)

۱۰٬۸۷۵۶٬۵۰۰۱۴٬۵۰۰۱۴٬۷۵۰۹٬۰۰۰۱۹٬۷۵۰۱۴٬۷۵۰۹٬۰۰۰۱۹٬۷۵۰
برنامه مهاجرتی آتلانتیک
(Atlantic Immigration Program)
۶٬۵۰۰۴٬۰۰۰۹٬۰۰۰۸٬۵۰۰۵٬۰۰۰۱۳٬۰۰۰۸٬۵۰۰۵٬۰۰۰۱۳٬۰۰۰
برنامه نامزدی استانی
(Provincial Nominee Program)
۱۱۰٬۰۰۰۱۰۵٬۵۰۰۱۱۷٬۰۰۰۱۲۰٬۰۰۰۱۱۳٬۰۰۰۱۳۰٬۰۰۰۱۲۰٬۰۰۰۱۱۳٬۰۰۰۱۳۰٬۰۰۰
نیروی کار ماهر کبک و بیزنس کبک
(Quebec Skilled Workers and Business)
۵۰٬۰۰۰۵۰٬۰۰۰تعیین خواهد شد
تعداد کل۲۸۱٬۱۳۵۲۵۰٬۰۰۰۳۰۵٬۰۰۰۳۰۱٬۲۵۰۲۶۵٬۰۰۰۳۲۶٬۰۰۰۳۰۱٬۲۵۰۲۶۵٬۰۰۰۳۲۶٬۰۰۰

برنامه مهاجرت خانوادگی به کانادا

برنامه مهاجرتی کانادا۲۰۲۴۲۰۲۵۲۰۲۶
هدفکمترین تعدادبیشترین تعدادهدفکمترین تعدادبیشترین تعدادهدفبیشترین تعدادکمترین تعداد
اسپانسرشیپ همسر، شریک زندگی و پارتنر و فرزند وابسته
(Spouses, Partners and Children)
۸۲٬۰۰۰

۷۷٬۰۰۰

۸۸٬۰۰۰

۸۴٬۰۰۰۷۹٬۰۰۰

۹۰٬۰۰۰

۸۴٬۰۰۰۷۹٬۰۰۰
۹۰٬۰۰۰


برنامه والدین، پدربزرگ و مادر بزرگ
(Parents and Grandparents)
۳۲٬۰۰۰

۲۷٬۰۰۰

۳۶٬۰۰۰

۳۴٬۰۰۰۲۹٬۰۰۰

۴۲٬۰۰۰۳۴٬۰۰۰

۲۹٬۰۰۰۴۲٬۰۰۰
تعداد کل۱۱۴٬۰۰۰۱۰۵٬۰۰۰۱۳۰٬۰۰۰۱۱۸٬۰۰۰۱۰۷٬۰۰۰۱۳۵٬۰۰۰۱۱۸٬۰۰۰۱۰۷٬۰۰۰۱۳۵٬۰۰۰

برنامه پناهندگي در كانادا

برنامه مهاجرتی کانادا۲۰۲۴۲۰۲۵۲۰۲۶
هدفکمترین تعدادبیشترین تعدادهدفکمترین تعدادبیشترین تعدادهدفبیشترین تعدادکمترین تعداد
افراد حفاظت شده در کانادا و وابستگان خارج از کشور
(Protected Persons in Canada and Dependents Abroad)
۲۷٬۰۰۰


۲۴٬۰۰۰


۳۸٬۰۰۰
۲۹٬۰۰۰۲۶٬۰۰۰
۴۰٬۰۰۰
۲۹٬۰۰۰۲۶٬۰۰۰


۴۰٬۰۰۰

پناهندگان اسکان داده شده، با کمک دولت
(Resettled Refugees – Government-Assisted)

۲۱٬۱۱۵
۱۶٬۷۵۰


۲۶٬۰۰۰
۱۵٬۲۵۰۱۲٬۰۰۰
۱۷٬۰۰۰۱۵٬۲۵۰

۱۲٬۰۰۰

۱۷٬۰۰۰
پناهندگان اسکان داده شده، اسپانسر خصوصی
(Resettled Refugees – Privately Sponsored)
۲۷٬۷۵۰۲۰٬۰۰۰۳۱٬۰۰۰۲۸٬۲۵۰۲۳٬۰۰۰۳۲٬۰۰۰۲۸٬۲۵۰۲۳٬۰۰۰۳۲٬۰۰۰
پناهندگان اسکان داده شده، ویزای ترکیبی
(Resettled Refugees – Blended Visa Office-Referred)
۲۵۰۴۰۰۲۵۰۴۰۰۲۵۰۴۰۰
تعداد کل۷۶٬۱۱۵۶۶٬۰۰۰۹۳٬۰۰۰۷۲٬۷۵۰۶۴٬۰۰۰۸۰٬۰۰۰۷۲٬۷۵۰۶۴٬۰۰۰۸۰٬۰۰۰
تعداد کل ویزای بشردوستانه
(Humanitarian & Compassionate and Other)
۱۳٬۷۵۰۹٬۰۰۰۱۷٬۵۰۰۸٬۰۰۰۶٬۵۰۰۱۲٬۰۰۰۸٬۰۰۰۶٬۵۰۰۱۲٬۰۰۰

بهبود سیستم مهاجرت کانادا

بعد از اعلام طرح جدید سطوح مهاجرتی ۲۰۲۴-۲۰۲۶، وزیر مهاجرت کشور کانادا، مارک میلر، استراتژی جدید کانادا به منظور بهبود سیستم مهاجرت کانادا، رفع نقاط ضعف سیستم و  مدرنیزه شدن سیستم اشاره کرد. این استراتژی جدید ۳ هدف مهم زیر را دنبال می‌کند:

  • ایجاد تجربه‌ای دلنشین و خوش‌آیند برای تازه‌واردان کانادایی
  • همسو شدن روش‌های مهاجرت کانادا براساس نیاز بازار کار کانادایی
  • توسعه برنامه‌ رشد جامع و دقیق 

همچنین اداره مهاجرت کانادا قصد دارد طرحی یکپارچه بر مبنای سطوح مهاجرت ایجاد کند تا بتواند ارائه خدماتی مانند مسکن، مراقبت بهداشتی و سایر زیرساخت‌ها را با رشد جمعیت مهاجران هماهنگ کند.

جمع‌بندی

کشور کانادا برای مهاجرت علاوه بر ارائه روش های مهاجرت و طرح سطوح مهاجرت، به دنبال ارائه خدمات مناسب به مهاجران و تازه‌واردان است. طرح سطوح مهاجرت و برنامه های مهاجرتی کانادا به منظور توسعه اقتصاد کشور کانادا، اتحاد بیشتر خانواده‌ها و کمک‌های بشردوستانه ارائه شده‌اند. دولت کانادا به دنبال همسو کردن برنامه مهاجرتی با بازار کار کانادا، ایجاد تجربه‌ای دلپذیر برای تازه‌واردان و همچنین توسعه اقتصاد و رشد جمعیت است. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *