Search
Close this search box.

ویزای EB1C آمریکا

ویزای EB1C یکی از گزینه‌های مهاجرتی برای کارآفرینان است که به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد مدیران و مدیران اجرایی خود را به شرکت‌های وابسته در ایالات متحده منتقل کنند. این ویزا اساساً نسخه مهاجرتی ویزای L1 است، اما با شرایط ویژه‌تری از جمله نیاز به فعالیت کامل شرکت آمریکایی حداقل یک سال قبل از درخواست.

مفهوم اساسی ویزای EB1C این است که مدیر یا مدیر اجرایی یک شرکت خارجی اجازه دارد به عنوان مدیر یا مدیر اجرایی برای یک شرکت آمریکایی وابسته کار کند.

با این حال یکی از شرایط اضافی ویزای EB1C آمریکا نسبت به ویزای L1 این است که شرکت یا استارتاپ آمریکایی باید حداقل یک سال کامل قبل از ثبت درخواست مهاجرت فعال باشد.

در عین حال، تفاوت دیگر بین L1 و EB1C این است که ویزای EB1C به ذینفع اجازه نمی‌دهد تا به عنوان یک کارگر دانش‌تخصصی کار کند. به عبارت دیگر کار ذینفع برای شرکت خارجی و شرکت آمریکایی باید به عنوان مدیر یا مدیر اجرایی باشد.

شرایط دریافت ویزای EB1C

برای اخذ ویزای EB1C که یکی از مسیرهای مهاجرتی مورد توجه برای کارآفرینان و مدیران است باید به شرایط زیر توجه کنید:

  • رابطه معتبر بین شرکت‌ها: برای دریافت ویزای EB1C باید یک رابطه واجد شرایط بین شرکت خارجی و شرکت آمریکایی (مانند والدین/فرعی، شعبه یا شرکت وابسته) وجود داشته باشد.
  • تجربه کاری مداوم: ذینفع باید حداقل 1 سال به طور مداوم و تمام وقت در طی 3 سال قبل از درخواست برای ویزای EB1C برای شرکت خارجی کار کرده باشد.
  • استخدام به عنوان مدیر یا مجری: استخدام ذینفع برای شرکت خارجی باید به عنوان مدیر یا مجری بوده باشد و همچنین استخدام ذینفع برای شرکت آمریکایی باید به عنوان مدیر یا اجرایی باشد.
  • فعالیت حداقل 1 ساله شرکت آمریکایی: شرکت آمریکایی باید حداقل به مدت 1 سال قبل از ارائه درخواست برای ویزای EB1C فعال باشد و به عنوان یک واحد کاری مستقل عمل کند.

رعایت این شرایط اساسی به شما کمک می‌کند تا بتوانید به‌طور موفقیت‌آمیز ویزای EB1C را دریافت کرده و به عنوان مدیر یا مجری در شرکت‌های مرتبط در ایالات متحده فعالیت کنید.